Planlı Bakım ve İşletim

  • İşletme Bakım - İzleme (Tracking)
  • Konfigürasyon Yönetimi
  • Ömür Devri Maliyet
  • Bakım Planlama - İş Emri
  • Envanter Yönetimi
  • KPI Analizler
  • Recommendation
  • Arıza Geçmişi - History
  • Sensör İzleme

S 1000D