Test ve Prosedürleri

Test ve Prosedürleri

Gemiler ve tersaneler için teslim öncesi ve sonrası test ve tecrübe dokumanı

Test Prosedürleri

FAT- Fabrika testleri- (Factory Test ) -HAT –Liman – ( Harbour test) - SAT –Seyir (Sea acceptance)
- Makine-Elektrik-Elektronik-–Tekne ve diğer sistemlere ait test ve tecrübe prosedürleri
- Bakım –Onarım - tecrübe edilecek sistem -cihazların performans değerlerinin alınarak kayıt ve analizi .
- Dizel Makine - Gaz türbini
- Jeneratör, Kompresör
- Elektrik Motorları – Tulumba
- Muhabere ve Seyir sistemleri
- Dümen sistemi
- Demir Irgatı
- AC sistemleri vb.
- Güverte donanımları (mapa, zincir ,kreyn vb )

Baroskopla İnspekşın

- Gaz Türbini

Gürültü ve Su Altı Akustik

Gemilerin Sualtına Yaydığı Sinyal / Gürültü Ölçümleri
Deniz Canlıları Dinleme ve Kayıt
Ses Basınç Düzeyi - SPL Ölçümleri