ELD ve LDA

Entegre Lojistik Destek - ELD
Lojistik Destek Analizleri - LDA


Entegre Lojistik Destek (ELD) , bir ürünün hizmete girişinden hizmet dışına çıkışına kadar olan "Ömür Devri" boyunca, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, işletimi, bakım planlaması ve lojistik destek elemanlarını da kapsayan faaliyetlerin plan ve uygulanmasını içeren idari ve teknik aktivitelerin gerçekleştirildiği süreçtir.

ELD faaliyetleri :

- Konfigürasyon yönetimi – Cihaz listesi ve sistem kırılımı
- Bakım planı ve Bakım Kartları
- Teknik dokümantasyon (Bakım ve Operatör Kitapları)
- Envanter ve yedek parça yönetimi
- DKÖT –Destek - test ve el aletleri yönetimi
- NATO stok No - NSN
- ELD Planı, LDA Programı
- Malzeme kadro dokümanları (Başlangıç yedekleri-Bakım ve Depo yedekleri )
- Lojistik Destek Analizler( LCC – RAM-Testability - MTA - LORA - FMECA vb )