Test ve Tecrübe Prosedürleri


Test ve Tecrübe Prosedürleri

Pro aktif yaklaşımlarla cihaz ve sistemleri test ve ölçü aletleri ile belli peryotlarda gözlemleyerek ve ölçümleyerek ,arıza oluşmadan müdahale edebilmek amacıyla teknikler uygulanır. Hangi cihazlara hangi yöntem ve testlerin uygulaması önemlidir.

Gemiler ve tersaneler için teslim öncesi ve sonrası test ve tecrübe çalışmaları

FAT- Fabika testleri- (Factory Test ) -HAT –Liman – ( Harbour test) - SAT –Seyir (Sea acceptance) test prosedürleri
- Makine-Elektrik-Elektronik-–Tekne ve diğer sistemlere ait test ve tecrübe dokümanları
- Bakım –Onarım - tecrübe edilecek sistem -cihazların performans değerlerinin alınarak kayıt ve analizi .
- Dizel Makine - Gaz türbini
- Jeneratör
- Kompresör
- Elektrik Motorları – Tulumba
- Muhabere ve Seyir sistemleri
- Dümen sistemi
- Demir Irgatı
- AC sistemleri vb.
- Güverte donanımları (mapa, zincir ,kreyn vb )

Titreşim – Waterborne ve Gürültü Ölçümleri :
- Yaşam yerleri ile çalışma mahallerine ait gürültü ölçümleri
- Sistem ve cihazlara ait (makine-motor-şaft –tulumba –tekne ,gövde vb .) titreşim ölçümleri
- Su altı gürültü ölçüm prosedürü

Baroskopla İnspekşın
- Gaz Türbini
- Dizel Makine